TherapWiz Logo

כאן תוכלו למצוא קלינאי תקשורת פרטי הקרוב לביתכם ומתאים לצורכי הטיפול שלכם

מה אתה צריך [?] / 

בחר מרשימה

• נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לשני המינים

טיפולי שפה, דיבור ותקשורת

הליך העברת המסר מהדובר אל המאזין כולל מספר שלבים: א. יצירת המסר במוחו של הדובר ב. הרכבת המסר באיברי הדיבור ג. קליטת המסר על ידי המאזין. ד.פיענוח המסר במוחו של המאזין.

כל פגיעה באחד מהרכיבים המשתתפים בהליך עלולה לגרום לקשיי תקשורת, שפה או דיבור ולהעלות את הצורך באבחון מקיף של קלינאי תקשורת ובהתערבות מתאימה.

הקשיים יכולים לנבוע ממקורות מגוונים כמו ירידה בשמיעה, עיכוב התפתחותי, אירוע מוחי, מחלות ניווניות, חך שסוע ועוד.

קלינאי תקשורת

קלינאי תקשורת מעריכים, מאבחנים, מטפלים ומעורבים במניעת הפרעות בתקשורת, שפה, דיבור, שמיעה או בליעה בילדים ומבוגרים. 

תחומי הערכה והטיפול של קלינאי התקשורת כוללים את כל תחומי השפה בהם צורה- תחביר (מבנה המשפט), מורפולוגיה (מבנה המילה) ופונולוגיה (הגהה), תוכן- סמנטיקה (משמעות המילה) ושימוש- פרגמאטיקה (הקשר) ואת כל תחומי הדיבור הכוללים היגוי, קול, שטף ומאפיינים סופרה-סגמנטליים (אינטונציה, טון, רום קול ועוד). בנוסף בשל הקשר לתחומי השפה, קלינאי התקשורת עוסקים גם בכישורי הקריאה, הכתיבה והלמידה.

בנוסף לתחומי העברת המסר, קלינאי תקשורת עוסקים בהליך קבלת המסר משמיעתו ועד הבנתו באופן מלא. תחת עולם תחומי האודיולוגיה קלינאים עוסקים בבדיקות שמיעה, התאמת מכשירי שמיעה, מיפוי שתל שבלול, שיקום שמיעה, העלאת המודעות לנזקי רעש, הנגשה ועוד.

תחום נוסף בו עוסקים קלינאי התקשורת הוא תפקודים אורו-מוטורים הנקשרים לדיבור ומשפיעים על יכולות האכילה, המציצה או הבליעה. 

מתי יש צורך בקלינאי תקשורת?

בכל חשד לכשל בהעברה או פיענוח מסר תקשורתי יש לשקול פניה לקלינאי תקשורת. איתור מוקדם של הקשיים הוא בעל חשיבות עליונה עבור המטופל. אחת הסיבות לכך היא שקשיים בשפה ודיבור יכולים להוות סימן (לא בהכרח!) להפרעות נוספות כמו עיכוב התפתחותי, אוטיזם או קשיי למידה. סיבה נוספת היא שלאיתור והתערבות מוקדמים יש חשיבות פרוגנוסטית- נמצא כי התערבות מוקדמת מקדמת את המטופל באופן משמעותי. חשוב לציין שגם מטופלים המתחילים את הטיפול בשלב מאוחר מתקדמים בטיפול.

מציאת המטפל המתאים

חשוב לוודא שקלינאי התקשורת המטפל הוא בעל תעודה מטעם משרד הבריאות. תעודת המקצוע ניתנת לאחר רכישת תואר ראשון בהפרעות בתקשורת במוסד אקדמי מוכר, הכשרה מעשית ומעבר בחינה ממשלתית. ניתן לבדוק האם המטפל הינו קלינאי תקשורת מורשה בבקישור זה.

יתר על כן, תחומי הטיפול של קלינאי התקשורת רבים. לטיפול בעל יעילות מירבית מומלץ להגיע לקלינאי בעל ידע וניסיון בתחום הטיפול הנדרש. מאגר הקלינאים של TherapWiz מאפשר למצוא את המטפל המתאים ביותר על פי תחומי עיסוק, מיקום, ניסיון ועוד. 

הגדלת גופן

הקטנת גופן

שינוי ניגודיות

איפוס